Sidebar

Magazine menu

18
N, Sie
0 New Articles

Zapasy jabłek i gruszek

Rynek
Typography

 Według danych Światowego Stowarzyszenia Producentów Jabłek i Gruszek ( WAPA ), stan zapasów
jabłek w unijnych magazynach (na dzień 1 grudnia 2015 r.) wynosił ok. 5 mln ton i był o 1,4%
niższy w porównaniu z zeszłorocznym rekordem w wysokości 5,12 mln ton.


W grudniu ub.r. największe ilości jabłek przechowywano w Polsce – 1,5 mln ton oraz we Włoszech – 1,49 mln ton.
Należy przy tym podkreślić, iż zapasy w Polsce były pod koniec minionego roku na rekordowo
wysokim poziomie, o 2,4% wyższym niż w grudniu 2014 r. i o 21% wyższym niż w grudniu 2013 r.
Wpływ na to miały takie czynniki jak: dobre zbiory jabłek w Polsce w 2015 r. (3,15 mln ton, wobec
3,195 mln ton w 2014 r.), znaczny spadek eksportu (o 27% w pierwszym półroczu 2015 r. do
599,3 tys. ton) głównie do Rosji z uwagi na embargo, a także mniejsza sprzedaż do przetwórstwa.
Wzrost rezerw odnotowano również we Francji (+14,8% do 626 tys. ton) i Czechach (+12% do
56 tys. ton). W skali roku grudniowe zapasy jabłek znacznie obniżyły się natomiast we Włoszech (-
7,1% do 1,49 mln ton), Niemczech (-8,5% do 385 tys. ton) i Hiszpanii (-11,4% do 201 tys. ton).
Najwięcej w unijnych magazynach przechowywano jabłek odmiany Golden Delicious – 1,32 mln
ton (z czego 705 tys. ton we Włoszech), a także Idareda – 419 tys. ton, Gali – 416 tys. ton i
Jonagolda – 350 tys. ton. W polskich magazynach dominował Idared – 370 tys. ton, były to
najwyższe zapasy tej odmiany w całej UE.
Unijne zapasy gruszek na dzień 1 grudnia 2015 r. wynosiły 985,3 tys. ton i były o 8,9% wyższe niż
rok wcześniej i o 1% niższe niż przed dwoma laty. Najwyższy poziom zapasów zarejestrowano we Włoszech – 392 tys. ton (wzrost o 18,4% wobec grudnia 2014 r.), Belgii (+10% do 270 tys. ton) i
Holandii (+0,5% do 188 tys. ton). Zwiększyły się również zapasy gruszek w pozostałych
państwach członkowskich z wyjątkiem Hiszpanii (-27% do 70 tys. ton). W Polsce zapasy tych
owoców wzrosły o ponad dwie trzecie do 23 tys. ton. Wśród odmian w unijnych magazynach
gruszek dominowała Konferencja – 565 tys. ton, której było o 7,3% więcej niż w grudniu 2014 r.
Źródło: FAMMU/FAPA na podst. WAPA